Contact

Stuur een bericht

Rotaryclub Wageningen komt elke donderdag bijeen bij:

De Patio – Vadaring 7 – 6702 DL Wageningen

Niet altijd bij deze locatie. Neem contact op vóór bezoek. 
Not always on this location. Please contact before visiting.

Mail: secretaris@rotarywageningen.nl 

Inschrijving Kamer van Koophandel

  • Rotary Club Wageningen: KVK 40124417
  • Stichting Community Service Rotary Club Wageningen: KVK 41048852

Aangesloten bij Rotary Nederland: www.rotary.nl/wageningen/

Wilt u een Rotary project steunen, maak uw bijdrage dan over naar de rekening van onze ‘Community service’: 

Rek.nr. NL49 ABNA 0447 9617 80t.a.v. Stichting Community Service Rotary Club Wageningen.