Onze club

De eigen club is de spil van de betrokkenheid bij Rotary, zo ook bij RC Wageningen. Gemiddeld zijn 35 tot 50 mensen lid in een clubjaar. Een Rotaryclub komt in principe wekelijks bijeen. Voor RC Wageningen is dat sinds 1995 op de donderdagavond. Tijdens de bijeenkomsten is er een zeer gevarieerd programma.

Service above self

Centraal, óók bij RC Wageningen, staat het credo ‘Service above Self’. ‘Geven’ is dus belangrijker dan ‘nemen’. Eigen zakelijk gewin mag absoluut niet voorop staan zoals bij een businessclub. Bij Rotary staat integriteit, naast service voor anderen, hoog in het vaandel. Het gaat om het duurzaam verbeteren van de wereld, in projecten dichtbij huis of ver weg.

Fellowship

Kameraadschap en verbondenheid, ‘Fellowship’, staan centraal bij de onderlinge verhoudingen binnen de club. Het uitgangspunt is om een hechte groep te vormen en elkaar te steunen bij voor- en tegenspoed. Het is een veilige omgeving, waar vertrouwelijkheid geldt. Dit streven wordt ondersteund door de ‘club-van-zes’, een subgroep van zes personen, zoals de naam al aangeeft. Doel van de club-van-zes is, om in een intiemere setting elkaar beter te leren kennen. Er is volop ruimte voor discussie en persoonlijke verhalen.

Projecten

Elk jaar worden zinvolle projecten geselecteerd, passend bij de Rotarydoelstellingen. Ingezet wordt op een financiële bijdrage in combinatie met het delen van onze kennis,  kunde en netwerken en gewoon door het bieden van ‘handen’ bij het realiseren van de plannen.

Nieuwe leden

Het werven van nieuwe leden wordt geïnitieerd en begeleid door de ledencommissie van de club. De ledencommissie nodigt nieuwe leden uit, geeft informatie en zorgt ervoor dat het (potentieel) nieuwe lid een goede start kan hebben in de club. Nieuwe leden worden aangedragen door de zittende leden. Natuurlijk kan iedereen zijn of haar belangstelling ook zelf kenbaar maken.

Bijeenkomsten

Elke donderdag vanaf 17:45u, vaak (maar niet altijd) in De Patio.

Geïnteresseerd in lidmaatschap van RC Wageningen?