Onze club

Jubileumboek:

Klik op de afbeelding om het jubileumboek te lezen.

Maak kennis met ons

Rotaryclub Wageningen heeft ca 35 leden. Bijeenkomsten houden we elke donderdagavond van 17:45-20 uur, meestal (maar niet altijd) in De Patio, Vadaring 7, 6702 DL Wageningen. De laatste donderdag van de maand is een late bijeenkomst van circa 20-22 uur; deze is op wisselende locaties. Soms gaan we op bezoek bij een bedrijf of organisatie. De bijeenkomsten zijn zeer afwisselend. Er is elke keer een ander programma met sprekers en gespreksonderwerpen.

Naast de bijeenkomsten besteden we tijd om onze projecten te plannen en uit te voeren. Onze club is net als alle andere Rotaryclubs geen businessclub, hoewel het natuurlijk ook voorkomt dat we elkaar zakelijk kunnen helpen. Het is primair een serviceclub waarin dienstbaar zijn voor anderen centraal staat. Het kan gaan om financiële steun, maar vooral willen we graag de handen uit de mouwen steken om te helpen.

 

3 x Rotary feeling

Fellowship

Kameraadschap en verbondenheid, ‘Fellowship’, staan centraal bij de onderlinge verhoudingen binnen de club. Het uitgangspunt is om een hechte groep te vormen en elkaar te steunen bij voor- en tegenspoed. Het is een veilige omgeving, waar vertrouwelijkheid geldt. Dit streven wordt ondersteund door de ‘club-van-zes’, een subgroep van zes personen, zoals de naam al aangeeft. Doel van de club-van-zes is, om in een intiemere setting elkaar beter te leren kennen. Er is volop ruimte voor discussie en persoonlijke verhalen.

Vocational

Dat betekent in de praktijk dat we kennis, kunde, ervaring en opinies met elkaar delen en bediscussiëren, inzetten voor het goede doel of ter inspiratie meegeven. Dat levert diepgang op en zet ons aan het denken. Andere inzichten, ethiek, moraliteit en onderwerpen waar je nog nooit over hebt nagedacht maakt vocational verrassend en waardevol.

Community

Datgene wat Rotary doet voor de goede doelen, lokaal, nationaal en internationaal. Hierbij is niet alleen het financiële van belang maar ook de bijdrage in kennis en kunde, aandacht en tijd. Centraal, óók bij Rotaryclub Wageningen, staat het credo ‘Service above Self’. ‘Geven’ is dus belangrijker dan ‘nemen’. Daarnaast staat integriteit bij Rotary hoog in het vaandel. Het gaat om het duurzaam verbeteren van de wereld, in projecten dichtbij huis of ver weg.

Wat is een Rotarian?

Dat is niet gemakkelijk te zeggen maar we zijn bijzonder gewone mensen met een hart voor Wageningen en het gedachtegoed van Rotary. Een ledencommissie bewaakt dat we een goede samenstelling van de club hebben qua leeftijd, man/vrouw, werkveld en interesses. Dat maakt onze club heel divers en levendig. Het lidmaatschap past prima naast een intensief werkend leven. We zien wel dat onze leden redelijk goed over hun tijd kunnen beschikken. Wij werken regelmatig actief samen in commissies of projecten.
En verder moet je zijn wie je bent en doen wat je belooft. We noemen ook wel eens drie begrippen: betrokken, beschikbaar en betrouwbaar.

Herken je je hierin?

Ik wil meer weten

Wij vinden het geweldig als je je interesse toont in Rotary. Neem eens contact op met onze ledencoördinator via onderstaand mailadres. Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • Als spreker op een bijeenkomst aanwezig zijn.
  • Een vrijblijvend gesprek met een of meerdere Rotarians.
  • Misschien dat een van je vrienden lid is, laat het hem weten.
  • Een andere gelegenheid …

Zo kom je meer over ons te weten, en wij over jou. Wellicht een goed begin voor jouw lidmaatschap van Rotary? We zijn benieuwd.

Contact: Rotaryclub Wageningen, via info@rotarywageningen.nl.