Rotary Wageningen

Wat doet een Rotary club?

Rotary International – waar ook Rotary Wageningen bij is aangesloten – omschrijft de Rotary als volgt: 

“Rotary is een wereldwijd netwerk van 1,2 miljoen buren, vrienden, leiders en probleemoplossers die een wereld zien waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren – over de hele wereld, in onze gemeenschappen en in onszelf.” 

Ook de onderlinge verbondenheid tussen de leden van een Rotaryclub is belangrijk. Dat bereiken we met gezamenlijke activiteiten zoals te zien op de foto bovenaan deze pagina:
de nieuwjaarswandeling met partners (en kinderen).

Acties

Diner mantelzorgers

Wanneer corona het weer toelaat, organiseert Rotary een diner voor 100 mantelzorgers in de Grote Kerk.

Geef een bord cadeau

Helpt u mee om alle 100 mantelzorgers aan tafel te krijgen? Alle bijdragen zijn welkom.

Sponsoring projecten

Zoekt uw bedrijf een goed doel om te sponsoren? Denk eens aan een Rotary project.

Rotary in de buurt

In Nederland ontplooien duizenden Rotarians de mooiste activiteiten voor een ander, vaak in de buurt en achter de schermen: van vluchtelingenhulp tot vakantieplezier voor álle kinderen, van wereldwijde poliobestrijding tot een brunch of diner voor mantelzorgers.

Om enkele voorbeelden te noemen voor Rotary Club Wageningen:

  • We staan de wieg van de lokale Voedselbank en nog steeds zijn verschillende Rotaryleden hier actief.
  • We hebben meegedaan aan de sponsoring van ‘wandelen voor water’ in 2019 (water en sanitaire voorzieningen in Ethiopië)
  • Jaren heeft de club zich ingezet voor de school King David in Rwanda.
Lees meer over Rotary in Nederland.

Nieuwsberichten

Deze website wordt nog verder uitbreid. De website staat al live om u te informeren over ons komende project:
het diner voor de mantelzorgers op 31 oktober 2020. Binnenkort kunt u meer lezen over al onze projecten.