Steun projecten Rotary

Met uw steun meer voor elkaar

Ons algemene uitgangspunt is:

‘Service above self’

Oftewel: bij de Rotary staat niet het eigenbelang, maar het maatschappelijk belang voorop. De leden dragen zelf allemaal bij, zowel financieel als door inzet van hun kwaliteiten en contacten. Onze focus ligt daarbij op de bijdrage die we kunnen leveren in onze eigen omgeving, regio Wageningen. 

Bijdragen

Vanzelfsprekend zijn wij zeer blij met uw bijdrage, in euro’s of in natura.

Neem contact op met info@rotarywageningen.nl voor overleg.

Wilt u een bedrag overmaken voor onze projecten, dat kan naar:
Rek.nr. NL49 ABNA 0447 9617 80
T.a.v. Stichting Community Service Rotary Wageningen.

Eenmalige donatie via Ideal:

Bedankt!

Vijf jaar of langer

Steunt u Community Service Rotary Wageningen vijf jaar of langer, dan kunt u het bedrag zonder drempel aftrekken. U kunt dit als volgt regelen: 

 • Open het digitale formulier periodieke gift of kijk op de website van de belastingdienst.
 • Download de Overeenkomst periodieke gift in geld.
 • Vul het formulier in en sla het op. (Er staat een toelichting in het formulier zelf.)
 • Print het formulier, onderteken het en stuur het per post naar:
  Stichting Rotary Community Service Wageningen
  T.a.v. de penningmeester
  Kerkstraat 37a
  6665 CE Driel

Uw formulier vullen wij aan met een transactienummer. Dit sturen wij ondertekend aan u terug, samen met een betalingsvolmacht.

Let op: bewaar de overeenkomst. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte.