Steun projecten Rotary

Steun onze projecten

Met uw steun meer voor elkaar

Deze website is nog in aanbouw (sept. 2020). Binnenkort kunt u meer lezen over al onze projecten. Belangrijk om alvast te noemen is ons algemene uitgangspunt:

‘Service above self’

Oftewel: bij de Rotary staat niet het eigenbelang, maar het maatschappelijk belang voorop. De leden dragen zelf allemaal bij, zowel financieel als door inzet van hun kwaliteiten en contacten. Onze focus ligt daarbij op de bijdragen die we kunnen leveren in onze eigen omgeving, regio Wageningen. 

Wilt u of uw bedrijf ons steunen: wij zijn zeer blij met een donatie. Geef aan Rotary Wageningen projecten algemeen, of specifiek voor ons huidige project 'Diner voor mantelzorgers' .

Wilt u bijdragen?

Vanzelfsprekend zijn wij zeer blij met uw bijdrage, in euro’s of in natura.

Neem contact op met info@rotarywageningen.nl voor overleg.

Wilt u een bedrag overmaken voor onze projecten, dat kan naar rek.nr. NL49 ABNA 0447 9617 80, t.a.v. Stichting Community Service Rotary.