Organisatie wereldwijd

De basis van Rotary ligt in de Verenigde Staten. Paul Harris en zijn vrienden richtten deze serviceclub in 1905 op. In de jaren dat de Rotary nu bestaat, is het uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van 1,2 miljoen leden, Rotarians genoemd.

In Nederland zijn ruim 16.000 Rotarians, verdeeld districten die bestaan uit 500 lokale clubs. Rotaryclub Wageningen (RC Wageningen) is onderdeel van dit grote geheel. Op elk niveau – internationaal, landelijk, regionaal en lokaal – is een organisatiestructuur aanwezig.

Zo maken wij als RC Wageningen deel uit van district 1560, Oost Nederland met totaal circa 2500 leden. Een gouverneur (jaarlijks roulerend) staat aan het hoofd van ons district en bezoekt onze club eens per jaar.

Missie en visie

De missie en visie van Rotary International zijn hieronder (vertaald) weergegeven. Ook voor RC Wageningen is dit de basis waarop de organisatie en de nagestreefde doelen rusten.

MISSIE
“We verlenen service aan anderen, bevorderen integriteit en bevorderen het begrip, goede wil en vrede in de wereld door middel van onze omgang met zakelijke, professionele en gemeenschapsleiders.”

VISIE
“Samen zien we een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren – over de hele wereld, in onze gemeenschappen en in onszelf.”

Thema's

Internationaal zijn de volgende belangrijke thema’s geïdentificeerd:

  • preventie en behandeling van ziekten;
  • water, sanitatie en hygiëne;
  • basiseducatie en geletterdheid;
  • gezondheid van moeder en kind;
  • vredesvraagstukken en conflictpreventie;
  • economische ontwikkeling;
  • duurzaamheid: beschermen van ons leefmilieu.

De 'Avenues' (paden/wegen)