Privacy- en cookieverklaring Rotary Club Wageningen

(hierna genoemd: RCW)

Via de websites www.rotarywageningen.nl worden persoonsgegevens verwerkt. RCW respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens RCW verzamelt, gebruikt, en met welk doel.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij in het contactformulier om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw gegevens achterlaten bij het plaatsen van een reactie op de blogs.
Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

  • Naam;
  • e-mailadres;
  • IP-adres

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het beantwoorden van vragen die door u gesteld zijn via de website.

Uw mailadres wordt NIET gebruikt voor het toesturen van een nieuwsbrief zonder uw toestemming.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.

Inloggen via derde partijen

Er is geen mogelijkheid om een account aan te maken op de website van RCW. Dit punt is dus niet van toepassing.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

RCW verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Neem hiervoor contact met ons op via contact@rotarywageningen.nl.

Cookies

Op de website van RCW worden alleen functionele cookies (die nodig zijn voor het goed laten functioneren van de website) en analytische cookies (die inzicht geven in welke pagina’s bezocht zijn en hoe vaak). Er worden géén marketing cookies verzameld.