Trots op Geert van Rumund

Rien Bor overhandigt Geert van Rumund de oorkonde ‘ereburger van Wageningen’

Geert van Rumund, al 15 jaar lid van RC Wageningen, heeft op 31 mei 2021 afscheid genomen als burgemeester van de gemeente Wageningen. Hij heeft deze functie ruim 15 jaar bekleed. Dat hij dit tot volle tevredenheid van velen heeft gedaan, blijkt uit een bijzondere benoeming tot ereburger van de stad. De gemeenteraad besloot tot deze benoeming vanwege de rol van Van Rumund als burgervader, voorzitter van het bestuur, belangenbehartiger en portefeuillehouder. Een eervolle benoeming die pas vier maal eerder is toegekend.

Rien Bor, fractievoorzitter van de Stadspartij en het langstzittende raadslid in de gemeente: ‘Maar niet alleen als burgervader was Van Rumund geliefdHij vervulde ook zijn ambassadeursrol voor het bedrijfsleven en universiteit met verve en zette Wageningen als Stad der Bevrijding op de kaart. Daarnaast gaf hij alle ruimte voor debat als voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W. Zeer bijzonder was zijn besluit om zijn geplande vertrek met ruim een half jaar uit te stellen omdat hij tijdens de ontwrichtende pandemie leiding wilde blijven geven aan het crisisteam. De titel van Ereburger van de stad Wageningen heeft hij meer dan verdiend’.

Mooi detail is dat Rien Bor, tevens lid van RC Wageningen, tijdelijk de voorzittershamer bij de raadsvergaderingen overneemt, totdat de nieuwe burgemeester Floor Vermeulen aantreedt. 

Bron: berichtgeving gemeente Wageningen